Klachten instanties

 Een klacht kan worden ingediend door:

a. een patiënt of een naaste namens de patiënt met diens toestemming;

b. de vertegenwoordiger van de patiënt;

c. de nabestaanden van de patiënt

 

Websites waar u een klacht kunt indienen. Dit landelijke instanties. Probeer  eerst te overleggen met klachtenfunctionaris van het ziekenhuis zelf. Lukt dat niet, of vindt u dat u niet netjes behandeld wordt, gebruik een van de onderstaande websites voor een landelijke klacht.

Geschillencommissie Ziekenhuizen       (Klik hier)

De Geschillencommissie Ziekenhuizen behandelt klachten van patiënten tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).


Tuchtcollege gezondheidszorg      (klik hier)

Bent u niet tevreden over het handelen van een zorgverlener, dan kunt u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure.


Landelijk Meldpunt Zorg    (klik hier)

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies indien u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Dat kan gaan over een zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of een medisch hulpmiddel. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips.


Heeft u vragen over uw zorg?     (klik hier)

Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.