Nefrodrain

Wanneer een nefrodrain?

Een nefrodrain (nefrostomiekatheter) is een siliconen slangetje dat via de rug in het nierbekken wordt geplaatst, als de afvoer van urine van de nier naar de blaas geblokkeerd is.

Dit kan bijvoorbeeld komen door een steen of een vernauwing van de urineleider. De urine kan er dan niet langs waardoor het bovenliggende nierbekken uitzet (stuwing). Is er langere tijd sprake van een belemmerde afvoer met stuwing dan kan het nierweefsel (onherstelbaar) beschadigd raken. Dit heeft nierfunctieverlies tot gevolg.

Als de urineleider geïnfecteerd raakt, ontstaat een bedreigende situatie en zal met spoed een nefrodrain worden ingebracht. De drain ontlast dan de gestuwde en ontstoken nier.

Een andere manier om hetzelfde te bereiken is het inbrengen van een inwendige katheter tussen de nier en de blaas (een dubbel J-katheter/ JJ-katheter), maar dit is niet altijd mogelijk. (Als de infectie over is, dan kan de steen vervolgens worden verwijderd middels een operatie of een externe niersteen vergruizing.)

Wat is een nefrodrain?

Een nefrodrain is een slangetje dat via de rug in de nier wordt gebracht en waardoor urine kan worden afgevoerd (aftappen) naar een urine opvangzak. Zolang u de insteekopening in de huid goed laat verzorgen en de opvangzakken op tijd leegt, dus niet te vol laat worden, valt een nefrodrain zeer goed te verdragen.

Er zijn meerdere redenen om te besluiten een nefrodrain te plaatsen:

Bij stuwing van de nier veroorzaakt door een belemmerende steen in de urineleider. Ter voorbereiding bij bepaalde urologische operaties (PNL). Postoperatief na een PNL Als een of beide urineleiders van buitenaf worden dichtgedrukt , door bijvoorbeeld een tumor in de onderbuik of de prostaat. Er zal dan geleidelijke afvoerbelemmering ontstaan, dit kan leiden tot nierfunctieverlies.

Medicijngebruik

Het gebruik van bloedverdunners (Sintrom, Marcoumar, Aspirine) moet indien mogelijk worden gestaakt. Het is soms noodzakelijk om vooraf te starten met antibiotica.

De behandeling

Het inbrengen van een nefrodrain is vaak een spoedoperatie die gedaan wordt op de afdeling Radiologie. De ingreep moet plaatsvinden onder steriele omstandigheden, waarbij het soms ook noodzakelijk is om vooraf te starten met antibiotica.

De ingreep vindt plaats onder locale verdoving. Na desinfectie van de rughuid kan met behulp van echoapparatuur de nier in beeld worden gebracht en worden aangeprikt. De aanpriknaald kan daarna worden gewisseld voor een buigzame drain.

Deze blijft in de nier liggen omdat aan het inwendige uiteinde een krul of ballon zit. Meestal wordt deze aan de huid gehecht.

De urine kan nu via de drain naar buiten lopen in een opvangzak. De insteekplaats van de drain wordt verder verzorgd met pleistermateriaal. Als een nefrodrain voor een langere periode noodzakelijk is, dan moet deze in principe om de zes tot acht weken gewisseld worden.

Voordelen

Voor het plaatsen is geen inwendige instrumentatie in de urinewegen nodig. De ingreep kan onder lokale verdoving plaatsvinden. De functie en doorgankelijkheid van de drain kunnen van buitenaf worden gecontroleerd.

Nadelen en risico’s

Uitwendige drainslang en urine opvangzak. Verstopping van de drain. Urinelekkage langs de drain bij de huid. Verzorging van insteekopening en drainopvangzak. Door bewegen of trekken kan de drain uit het nierbekken getrokken worden; enige voorzichtigheid en goed vastplakken van de drainslang is noodzakelijk.

nefrodrain
nieren waterhuishouding

Nefrodrain

Deze website is uitsluitend bedoeld als voorlichtingsmiddel voor een ieder die te maken heeft met een nefrodrain (patiënten, verpleging, verzorging, medici en andere dienstverleners) die graag willen samenwerken en of ervaring willen uitwisselen. Met als doel het doorbreken van taboes en daarmee over een nefrodrain en alles wat daarmee samenhangt te kunnen praten.